Hlavní stránka | Jezdci a statistiky | Pravidla | Tratě | Fotogalerie | Kontakt | Minulé sezóny
Výsledky závodů
29.03.2005
22.03.2005
15.03.2005
08.03.2005
01.03.2005
22.02.2005
15.02.2005
08.02.2005
01.02.2005
25.01.2005
18.01.2005
11.01.2005
04.01.2005
28.12.2004
21.12.2004
14.12.2004
07.12.2004
30.11.2004
23.11.2004
16.11.2004
09.11.2004
02.11.2004
26.10.2004
19.10.2004
Předně vám děkujeme, že jste zavítali i na tuto stránku a tudíž s námi sdílíte názor, že i ta nejvolnější zábava musí být alespoň trochu organizovaná, aby zůstala zábavou.
Chtě nechtě musíme hned ze začátku odhalit "drsnou" realitu a to, že většinou existují ještě jedna pravidla (o kterých někteří přes samou nedočkavost vůbec neví) a to ta co stanovil samotný provozovatel dané trati, na které jezdíme. Nutno podotknout, že je to snad jediná věc, která "stojí" výš než MY (KARTING PROMOTION) a tudíž je třeba nejdřív respektovat tato pravidla a pak ta naše (bohužel). Převážně se však jedná o pravidla bezpečnostního charakteru jako je použití přilby, dbání příkazů obsluhy motokár, zákazu kouření v depu a úmyslného "poslání" soupeře mimo trať atd.
Je nadslunce jasné, že MY jezdíme pro zábavu a jezdecké vyžití a NE pro vzájemné vyřízení se... proto se naše pravidla bezpečností nezabývají.
1) Obecné informace
Vzhledem ke skutečnosti, že máme "nové tváře" si dovolím několik obecných vět k celkové organizaci ETM (Every Tuesday Match). Scházíme se pravidelně jednou týdně a to vždy v úterý (vyjímky viz bod 6 těchto pravidel). Jezdíme tři jízdy (je nás v tomto okamžiku 12 takže v první jízdě startuje prvních 8, ve druhé "zbylí 4" a s nimi 4 z první jízdy. Ve třetí jízdě startují znovu "zbylí 4" a s nimi "ti druzí 4" z první jízdy) s tím, že podle dohody první ve 20:15, druhá 20:45 a třetí 21:15. Smyslem našeho závodění je zajet nejrychlejší kolo. Je tedy jasné, že nejde o klasický závod na pořadí ale o souboj s časem.
Další důležitá věc která se týká regulérnosti závodění se vztahuje k motokárám. Jde o to, že nejsou úplně totožné a tak jsme v minulosti vytvořili pravidlo na losování. Před každou jízdou jsou motokáry připravené v depu a stojí ve čtyřech řadách po dvou. Na startovním roštu je první pozice vpravo a tím je dáno, že první (kdo je první viz dále) nasedá do motokáry postavené v první řadě vpravo (po směru jízdy), druhý do motokáry vedle, třetí do motokáry ve druhé řadě vpravo a tak dále.
"První" z pohledu výběru motokáry je ten který je zároveň první celkově v šampionátu. Z toho vyplývá, že výběr motokár se stanovuje podle celkového pořadí. Vzhledem k požadavku na zjednodušení situace se bude toto pravidlo aplikovat na VŠECHNY TŘI jízdy bez ohledu na složení jezdců druhé a třetí jízdy.
Krátká poznámka na závěr obecných informací - jak už zde bylo zmíněno jede se na čas a ne na pořadí. Z tohoto důvodu je dobrým zvykem uhýbat rychlejším jezdcům. Je potřeba sledovat situaci za sebou a pokud se blíží viditelně rychlejší jezdec je potřeba ve vhodném okamžiku umožnit předjetí.
2) Přihlášení do závodu
Vzhledem k počtu účastníků jsme prozatím zavedli pouze odhlášení ze závodu s tím, že v případě že se nemůže někdo z trvale přihlášených dostavit k závodu dá o tom vědět dohodnutým způsobem nejpozději do 17:00 daného dne.
3) Pořadí a systém bodování
Pořadí v každé jízdě se stanoví dle nejrychlešího kola dané jízdy. Po skončení všech jízd se stanoví celkové pořadí s tím, že pro výsledek je rozhodující o kterou rozjížďku se jedná (příklad - nelze hodnotit výsledek druhé jízdy samostatně protože pro 4 jezdce je to závod první zatímco pro zbylé 4 je to závod druhý. Bude se tedy hodnotit 12 jezdců a jejich první jízda a následně 12 jezdců a jejich druhá jízda) Po vyhodnocení se přidělí body dle následujího klíče : 1.místo = 9 bodů, 2.místo = 6 bodů, 3.místo = 4 body, 4.místo = 3 body, 5.místo = 2 body, 6.místo = 1 bod, ostatní 0 bodů.
4) Počet jezdců
Počet jezdců je limitován počtem motokár které provozovatel trati má v daném okamžiku k dispozici. V ideálním stavu se jedná o osm motokár což znamená, že právě tolik jezdců může jízdu absolvovat. V případě, že se nás sejde méně nebo rovno 12, budou se body za závody počítat za každou jízdu zvlášť. Vzhledem ke skutečnosti že v současném okamžiku je nás přihlášených do šampionátu právě 12 nebudu zde zatím rozepisovat systém losování při počtu vyšším.
5) Celkové pořadí v šampionátu
Podle počtu získaných bodů se tvoří celkové pořadí. Při rovnosti bodů se umístění stanovuje podle počtu účastí v závodech a pokud i toto kritérium bude shodné rozhodne nejrychlejší čas na jedno kolo.
6) Vyjímky z kalendáře
Vzhledem k dohodě o termínech závodů bylo stanoveno pravidlo které říká, že závody se jedou vždy v úterý (od toho název Every Tuesday Match). Vyjímka je možná pouze po dohodě nadpoloviční většiny přihlášených jezdců (týká se např. období vánočních svátků a Silvestra) případně zásahem třetí strany (např. provozovatelem Kart Arény).
7) Tvorba pravidel
Tyto pravidla lze měnit pouze v případě dohody nadpoloviční většiny přihlášených jezdců. Za stejných podmínek je také možno tyto pravidla doplňovat o nová ustanovení.
8) Platnost pravidel
Výše popsaná pravidla jsou platná dnem 4.11.2002.